Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi Şahin ÇAYLI; 29 Kasım 2016'da Uludağ Üniversitesinde düzenlenen Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansına katılmıştır.

06 Ara

Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi Şahin ÇAYLI; 29 Kasım 2016'da Uludağ Üniversitesinde düzenlenen Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansına katılarak "Dış Politika ve Uluslararası Politikada Düşünce Kuruluşlarının Aktörleşme Sorunsalı: AEI ve RAND Örnekleri" başlıklı bir sunum gerçekleştirmiştir.